Lasy Państwowe z prawem pierwokupu prywatnych nieruchomości leśnych.

trawa

30 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586 ze zm.), a wraz z nią wprowadzono nowe zasady obrotu nieruchomościami leśnymi. Obecnie Skarb Państwa zyskał uprawnienia w ramach których transakcje, których przedmiotem są nieruchomości leśne, muszą być przeprowadzane z uwzględnieniem prawa pierwokupu oraz prawa wykupu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe.