Pierwokup nieruchomości leśnych

By | 30 listopada, 2016|Financial, Governments, Grunty rolne, Sprzedaż nieruchomości|

Lasy Państwowe z prawem pierwokupu prywatnych nieruchomości leśnych. 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586 ze zm.), a wraz z nią wprowadzono nowe zasady obrotu nieruchomościami leśnymi. Obecnie Skarb Państwa [...]

Siedliska wyjęte spod ustawy o ograniczeniu obrotu ziemią rolną

By | 2 lipca, 2015|Financial, Governments, International|

To jedna poprawek, jaką wniesiono do rządowego druku nr 293: Sprzedaż siedlisk o powierzchni do 0,5 hektara wyłączona spod obostrzeń wprowadzanych ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Load More Posts