To jedna poprawek, jaką wniesiono do rządowego druku nr 293:
Sprzedaż siedlisk o powierzchni do 0,5 hektara wyłączona spod obostrzeń wprowadzanych ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.