Sejm uchwalił ustawę zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi

By | 2 lipca, 2015|Acquisitions, Financial, Taxes|

fasdasdfasdfasdf Wstrzymanie sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa na 5 lat oraz zmianę zasad obrotu gruntami rolnymi – zakłada ustawa uchwalona dziś przez Sejm. Ma ona zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa. Za [...]

Siedliska wyjęte spod ustawy o ograniczeniu obrotu ziemią rolną

By | 2 lipca, 2015|Financial, Governments, International|

To jedna poprawek, jaką wniesiono do rządowego druku nr 293: Sprzedaż siedlisk o powierzchni do 0,5 hektara wyłączona spod obostrzeń wprowadzanych ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Mieszkanie dla Młodych 2016

By | 2 lipca, 2015|Financial, International, Taxes|

„Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia w nabyciu nowego mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi. Program pomocy państwa w [...]

Load More Posts