Siedliska wyjęte spod ustawy o ograniczeniu obrotu ziemią rolną

By | 2 lipca, 2015|Financial, Governments, International|

To jedna poprawek, jaką wniesiono do rządowego druku nr 293: Sprzedaż siedlisk o powierzchni do 0,5 hektara wyłączona spod obostrzeń wprowadzanych ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.