Grunty - działka budowlana, 810 m2, Kaźmierz

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Kaźmierz

Cena: 202 500 PLN

250 PLN/m2

Agnieszka Krzywonos
13299
Tel.kom.: 537375767
biuro@bonak.pl

Opis

PRZY TEJ OFERCIE KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGĘ BEZPŁATENGO POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO. 

BIURO POSIADA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ LICENCJĘ ZAWODOWĄ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Polecam na sprzedaż działkę budowlaną położoną w Radzynach ( po stronie Zalewu). Działka ma powierzchnie 800 m2 i w MPZP przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 
Założenia MPZP
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami  może stanowić przestrzeń do budowy budynku o funkcji mieszkalnej lub usługowej.
2. Dopuszcza się budowę budynku o funkcji mieszkalno - usługowej.
3. Zezwala się na budowę budynku garażowo - gospodarczego.
4.. Wszelkie oddziaływania na terenach MN/U działalności usługowej nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem,  do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja budynków na działce zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy na poszczególnych działkach dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz otwartych i krytych basenów o powierzchni lustra wody maksymalnie 100m2 oraz altan ogrodowych i szklarni o powierzchni łącznej maksymalnie 100m2;
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
3) maksymalna wysokość nowej zabudowy -10,0 m;
4) nakazuje się przkrycia budynków dachami o nachyleniu nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 45°; w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy, na pozostałej powierzchni dopuszcza się inne spadki. Nakazanie oboywiązuje w przypadku rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejących budynków;
5) minimum 25% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
6) łączna powierzchnia zabudowy na działce: maksymalnie 35% powierzchni działki;
7) nie stawia się wymagań dotyczących powierzchni terenu biologicznie czynnego dla działek pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej;
8) należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych - minimum 2 miejsca postojowe, na jeden budynek mieszkalny. Miejsca postojowe w garażu wlicza się do wymaganej ilości miejsc postojowych.
Na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług należy dodatkowo przewidzieć na terenie działki 2 miejsca postojowe;
9) maksymalna powierzchnia sprzedaży w budynkach na poszczególnych działkach nie może być większa niż 300 m2.
Dojazd droga polna utwardzona.
Media: prąd , woda , gaz  w odległości 25 m od działki. 
Pośrednik prowadzący ofertę Agnieszka Krzywonos, licencja zawodowa 13299, tel 537-37-57-67, mail biuro@bonak.pl Więcej ofert na www.bonak.pl. Pomoc w formalnościach kredytowych gratis
Oferta nr 450700147 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 450700147
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 202 500 PLN
Cena za m2 250 PLN
Powierzchnia 810 m2
Miejscowość Kaźmierz
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat szamotulski
Gmina Kaźmierz