Grunty - działka usługowa, 1 098 m2, Chojno

Grunty - działka usługowa na sprzedaż, Chojno

Cena: 165 000 PLN

150 PLN/m2

Agnieszka Krzywonos
13299
Tel.kom.: 537375767
biuro@bonak.pl

Opis

PRZY TEJ OFERCIE KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 
OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGĘ BEZPŁATENGO POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO. 
BIURO POSIADA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ LICENCJĘ ZAWODOWĄ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Polecam na sprzedaż działkę usługową o powierzchni 1098 m2 w MPZP przeznaczona pod zabudowę usługową. Działka graniczy ze stawem. 
Założenia MPZP
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi turystyki i rekreacji,
b) zieleń urządzona,
c) komunikacja - przez co rozumie się dojścia i dojazdy, place, zespoły parkingowe,
d) urządzenia i obiekty towarzyszące.
3). W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
a) realizację budynków w zabudowie wolnostojącej;
b) maksymalną powierzchnię zabudowy garażu lub budynku gospodarczego - 60 m2;
c) wysokość zabudowy:
-) usługowej: nie większa niż 9,0 m,
-) gospodarczej i garażowej: nie większa niż 6,0 m;
4) geometrię dachu:
a) dla budynków usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachyleniapołaci dachowych od 15° do 45°,
b) dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachyleniapołaci dachowych od 15° do 45°,
c) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowychnie większym niż 45 °;
d) intensywność zabudowy:  nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,8;
5) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 40% powierzchni działkibudowlanej;
6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  nie mniejszy niż 40% powierzchni działkibudowlanej.
7). W zakresie nowo wydzielonych działek budowlanych ustala się:
a) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 800 m²;
b) minimalną szerokość frontu działki budowlanej - 16 m.
.

Media woda i prąd w drodze.
Oferta pod opieką licencjonowanego pośrednika, numer licencji 13299. Agent prowadzący Agnieszka Krzywonos . Więcej ofert na www.bonak.pl, mail biuro@bonak.pl  Oferta nr 449850147 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 449850147
Typ oferty Grunty - działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 165 000 PLN
Cena za m2 150 PLN
Powierzchnia 1 098 m2
Miejscowość Chojno
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat szamotulski
Gmina Wronki