Grunty - działka budowlana, 951 m2, Luboń

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Luboń

Cena: 739 000 PLN

777 PLN/m2

Arkady Janiszewski
Telefon: 604 174 746
a.janiszewski@dominanta.nieruchomosci.pl

Opis

Lokalizacja:

Przenieść swój biznes do Miasta Luboń. Które oferuję m.in.:
- świetną komunikacje dzięki położonej w pobliżu stacji kolejowej
- autostrada A2 zjazd Poznań-Luboń, której zjazd znajduje się zaledwie 5 minut jazdy autem
- z roku na rok mieszkańców Lubonia tak jak i powiatu poznańskiego przybywa, a co za tym idzie przybywa również wielu potencjalnychpracowników
- dynamicznie rozwijający się region
- położenie w pobliżu historycznego zakładu Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego będącego swego rodzaju największym tego rodzaju przedsiębiorstwem w Europie.

Charakterystyka Działki 951 m/2:

Dla działki zostało wydane pozwolenie na budowę parterowego budynku usługowego o powierzchni zabudowy 215  m². Ze względu na swoje usytuowanie narożnikowe, działka ma atrakcyjny potencjał do różnorodnych zastosowań komercyjnych. Idealna na cele oświatowe, medyczne, sklep, salon, siedzibę firmy,biura, branże beaty.

Otoczenie:

Okolica ma charakter usługowo - mieszkalny i przemysłowy ,jednak nie brakuje tu pięknych terenów rekreacyjnych jak np. pobliski LasekMajoński, okolice  rzeki Warta czyWielkopolskiego Parku Narodowego . W pobliżu znajduje się historyczny zakładprodukcyjny - Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego, którejest ważnym punktem orientacyjnym i elementem lokalnego dziedzictwaprzemysłowego.

Historia znanych zakładów przemysłowych w okolicy:

Historia Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu sięga 1904 roku, kiedy to powstała niewielka Fabryka Przetworów Ziemniaczanych. Zakład ten, wraz z Fabryką Drożdży, został utworzonyna terenach wykupionych od polskich rolników przez Komisję Kolonizacyjną. Wlatach 20. XX wieku zakład przekształcił się w Fabrykę PrzetworówZiemniaczanych Towarzystwa Akcyjnego w Luboniu, a jego dynamiczny rozwój sprawił, że stał się największym tego typu przedsiębiorstwem w Europie.
Ten imponujący rozwój zakładu sprawił, że stał się on nietylko ważnym punktem gospodarczym w regionie, ale również istotnym elementem lokalnego dziedzictwa przemysłowego. Działalność WielkopolskiegoPrzedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego miała znaczący wpływ na rozwójLubonia oraz kształtowanie się jego tożsamości przemysłowej.
 
Własność:
Pełna własność z KW

Media:
Działka uzbrojona w prąd, wodę, światłowód
W ulicy gaz i kanalizacja
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego `Stary Luboń`. Dla  24MN/U,

Ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej lub usługowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zabudowęw formie wolno stojącej lub bliźniaczej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza sięrealizację funkcji mieszkaniowej i usługowej w jednym budynku lub w różnychbudynkach.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza sięzachowanie istniejących budynków wielorodzinnych, z prawem do ich remontu iprzebudowy.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala sięnastępujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:
1) maksymalną powierzchnię zabudowy: 50% powierzchnidziałki;
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%powierzchni działki;
3) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,01 imaksymalny 2,0;
4) maksymalną wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych i budynków usługowych: 12 m,
b) dla budynków gospodarczych i garaży:
- przy dachach stromych: 5 m,
- przy dachach płaskich: 3 m;
5) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych:
a) dla budynków mieszkalnych i budynków usługowych: 3kondygnacje,
b) dla budynków gospodarczych i garaży: 1 kondygnacja;
6) geometria dachów: dachy płaskie lub strome o kącienachylenia głównych połaci 30-45o.
6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) minimalną wielkość nowo wydzielonych działek:
a) dla zabudowy wolno stojącej: 700 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2;
2) dopuszczenie zmniejszenia powierzchni działki o 10% wsytuacji, gdy w wyniku podziału do osiągnięcia minimalnej powierzchni działki brakuje nie więcej niż 10% i dotyczy to tylko jednej, ostatniej z wydzielonych działek.

Zapewnienie miejsc parkingowych

a) 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny dla zabudowymieszkaniowej jednorodzinnej oraz dodatkowo co najmniej 1 miejsce w przypadkuwydzielenia lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym lub w samodzielnym budynkuusługowym towarzyszącym zabudowie mieszkaniowej,
b) 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny dla zabudowymieszkaniowej wielorodzinnej,
c) 3 miejsca do parkowania na każde 100 m2 powierzchniużytkowej biur i urzędów,
d) 3 miejsca do parkowania na każde 100 m2 powierzchnisprzedaży dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
e) 3 miejsca do parkowania na każde 100 m2 powierzchni sprzedaży dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
f) 4 miejsca do parkowania na każde 10 miejsc konsumpcyjnychw obiektach gastronomicznych,
g) 1 miejsce do parkowania na każde 15 dzieci przebywającychw obiektach o funkcji opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczej oraz dodatkowo 3miejsca do parkowania dla pracowników tych obiektów,
h) 5 miejsc do parkowania na każde 100 m2 powierzchniużytkowej pozostałych obiektów usługowych,
i) 1 miejsce do parkowania na każdych 2 zatrudnionych wobiektach produkcyjnych, składach i magazynach;

Biuro Dominanta Nieruchomości specjalizuję się w wynajmie i sprzedaży powierzchni komercyjnych. Jesteśmy jednym z liderów na Poznańskim i Wielkopolskim runku nieruchomości. Posiadamy bogaty wachlarz ofert. Charakteryzuję nas również rzetelne i profesjonalne podejście do klienta i każdej przeprowadzanej przez nas transakcji. Dlatego jeśli poszukujesz biura, magazynu, lokalu lub innej dowolnej nieruchomości to zapraszamy do współpracy. Przygotujemy dostosowaną dla Państwa preferencji możliwe jak najbogatszą ofertę i umówimy się na udane spotkanie.

Zapraszam na prezentację.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C.
Oferta nr 368200362 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 368200362
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 739 000 PLN
Cena za m2 777 PLN
Powierzchnia 951 m2
Miejscowość Luboń
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat poznański
Gmina Luboń

Film do oferty