Obiekt biurowo usługowy, 1 075 m2, Wałbrzych

Obiekt biurowo usługowy na sprzedaż, Wałbrzych

Cena: 1 425 000 PLN

1 325 PLN/m2

Bożena Sikorska
1747
Telefon: 535 896 100
bozena@bhn.pl

Opis

Na sprzedaż Kamienica z lokalem niemieszkalnym , które posiadają osobne księgi wieczyste w samym centrum Wałbrzycha.


Dla tego obszaru brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązują ustalenia Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 r. Zgodnie z którym , przedmiotowy teren położony jest w jednostce urbanistycznej `H`- Nowe Miasto Wałbrzych, na obszarze oznaczonym symbolem H2.5 o następujących zapisach:
* uwarunkowania rozwoju: zabudowa usługowa, tereny składowe i przemysłowe, tereny nieczynnej kopalni. teren ten jest objęty ochroną konserwatorską,
* kierunki zagospodarowania przestrzennego: obszar przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych oraz działania rehabilitacyjne. Stopniowe ograniczenie funkcji mieszkalnej z uwagi na uciążliwość komunikacji oraz niekorzystne warunki klimatyczne ( dolina rzeki Pełcznicy).
Dodatkowo, obszar ten kwalifikuje się jako teren dopuszczalnych lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH) o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2- wskazane tereny koncentracji usług handlu o charakterze ośrodków dzielnicowych.
Ponadto nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stary Zdrój, wpisanego do rejestru zabytków decyzją A/716697/WI z dnia 31 maja 1978 roku.


KAMIENICA

Nieruchomość wraz z lokal biurowym usytuowany jest na działce 177/3 , obręb Stary Zdrój o powierzchni 502 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu - 1075, 43 m2. Powierzchnia to głównie pomieszczenia biurowe i niewielka część mieszkalna.
Zbudowana jest w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 409 m2. Składa się z piwnicy, parteru, piętra oraz użytkowego poddasza.
Część magazynowa i techniczna np: kotłownia także urządzenia techniczne mieszczą się w piwnicy.
Pomieszczenia biurowe i socjalne oraz komunikacja znajdują się na parterze i wyższych kondygnacjach z niewielką częścią mieszkalną.
Instalacje w budynku:
* elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. z sieci miejskiej
* wentylacja mechaniczna
* klimatyzacja punktowa w wybranych pomieszczeniach
* telefoniczna
* komputerowa
* alarmu i dozoru.

Budynek częściowo używany był jako placówka bankowa- ta część powierzchni jest w dobrym stanie . Ogólny stan budynku to przeciętny standard , który wymaga remontu i modernizacji.
Fundamenty są wykonane z kamienia. Ściany podziemia i nad ziemia murowane z cegły. Strop nad parterem to kleina, lecz na wyższych kondygnacjach drewniane. Poszycie dachowe wykonane jest w konstrukcji drewnianej , wielospadowy. Pokryty jest dachówką ceramiczną.
Tynk zewnętrzny wykonany jest metodą tradycyjną na zaprawie cementowo- wapiennej.
Drewniane są wewnątrz schody i stolarka okienna, częściowo zakratowana. Drzwi wewnątrz częściowo drewniane. Na podłogach wykładzina , drewno, parkiet oraz płytki. W części pomieszczeń zamontowane są sufity podwieszane.

Budynek wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa dolnośląskiego. Również do do Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta.

W ewidencji gruntów oraz na mapie ewidencyjnej nie jest ujawniona część kamienicy, tak zwany łącznik , który znajduje się pomiędzy kamienicą przy ulicy 11 Listopada 5 a budynkiem przy ulicy 11 Listopada 7, w którym znajduje się lokal niemieszkalny.

Kamienica wzniesiona jest z przekroczeniem granicy działki nr 177/3 z działkami ewidencyjnymi nr 181/4, 177/6 oraz 495. Działka 495 stanowi część pasa drogowego wojewódzkiej drogi publicznej- ul. 11 Listopada. Należy nadmienić, że na działce 177/3 znajduje się niewielka część trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, który położony jest w większości na działce ewidencyjnej nr 177/7.
LOKAL NIEMIESZKALNY przy ulicy 11 Listopada 7


Lokal w stanie dobrym , połączony jest na poziomie parteru z kamienicą przy ulicy 11 Listopada 5 o powierzchni 130,10 m2. Wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Zabudowa zwarta, 3- kondygnacyjna z lokalami mieszkalnymi na kondygnacjach. W części pomieszczeń sufity są podwieszane. Na podłogach wykładziny i płytki ceramiczne. Stolarka okienna w lokalu drewniana i zabezpieczona kratami. Natomiast stolarka drzwiowa drewniana i PCV.

Instalacje:
*elektryczna, wodno- kanalizacyjna, c.o z sieci miejskiej
* wentylacja mechaniczna
* klimatyzacja punktowa w wybranych pomieszczeniach
* telefoniczna
* komputerowa
* alarmu i dozoru.


Posiadamy zdjęcia i spacer 3D lokalu niemieszkalnego.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Polecam,

Bożena Sikorska
Agent w Obrocie Nieruchomościami
BHN Chata Agencja Nieruchomości
tel.535 896 100
mail: bozena@bhn.pl

Szczegóły

Numer oferty 209940185
Typ oferty Obiekt biurowo usługowy
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 1 425 000 PLN
Cena za m2 1 325 PLN
Liczba pięter 3
Powierzchnia 1 075 m2
Powierzchnia działki 502 m2
Miejscowość Wałbrzych
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wałbrzych m.
Gmina Wałbrzych M.