Grunty - działka budowlana, 14 886 m2, Zielona Góra

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Zielona Góra, Ochla

Cena: 2 232 900 PLN

150 PLN/m2

Paulina Badura
8742
Tel.kom.: 533 343 111
Telefon: 68 324 20 00
paulina@ZachodNieruchomosci.pl

Opis

DZIAŁKA BUDOWLANA OBJĘTA MIEJSCOWYM PLANEM PRZESTRZENNYM W DZIELNICY NOWE MIASTO OCHLA UL. SADOWA/ WIŚNIOWA
Oferujemy Państwu działkę budowlaną w dobrej lokalizacji z bliskim dostępem do pełnych mediów. Działka jest płaska w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.
Powierzchnia oferowanego gruntu: 1 4886m2
Wymiary działki w przybliżeniu: 62m x 230m
Teren objęty jest miejscowym planem przestrzennym nr: VII.132.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019r. Działka oznaczona jest symbolem MN4:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:

1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 6m od terenu drogi publicznej, terenów publicznych ciągów pieszo - jezdnych oraz od linii rozgraniczających tereny przy południowej granicy planu,
b) 5m od terenów dróg wewnętrznych,
c) 1,5 od terenów rowów melioracyjnych;
2) zakazuje się realizacji garaży wolnostojących powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego zarówno w budynku przeznaczenia podstawowego, jak i w wolno stojącym obiekcie.

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 25%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,01 do 0,75;
4) wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkalnych z dachami stromymi - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie większa niż 9m,
b) budynków mieszkalnych z dachami płaskimi - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie większa niż 8m,
c) obiektów pozostałych - 1 kondygnacja nadziemna, nie większa niż 5m;

5) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy płaskie,
b) dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20 do 45;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900m
Świetna oferta dla dewelopera, oraz osób szukających dużej działki budowlanej


Więcej informacji w biurze.
Agent prowadzący:
Paulina Badura tel. 533 343 111
e-mail: paulina@zachodnieruchomosci.pl


Oferta nr 155290227 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 155290227
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 2 232 900 PLN
Cena za m2 150 PLN
Powierzchnia 14 886 m2
Miejscowość Zielona Góra
Dzielnica Ochla
Województwo LUBUSKIE
Powiat Zielona Góra m.
Gmina Zielona Góra M.